ไดจู เดินทางออกจากญี่ปุ่น ไปพบอาจารย์เซน บาโซ ในประเทศจีน

อาจารย์เซน : เจ้าหาอะไรอยู่ ?

ไดจู : "ดวงตาเห็นธรรมขอรับ"

อาจารย์เซน : "เจ้าก็มีขุมทรัพย์ของเจ้า ทำไมมาหาข้างนอกล่ะ ?

ไดจู : ขุมทรัพย์ของข้าอยู่ที่ไหนรึ ?

อาจารย์เซน : สิ่งที่เจ้าถามนั่นแหละ ขุมทรัพย์ของเจ้า

ไดจูบรรลุธรรมในทันที! เวลาต่อมาเขาแนะนำเพื่อนๆว่า "จงเปิดขุมทรัพย์ของท่านเอง แล้วใช้ทรัพย์สมบัตินั้น"

เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน