ยามาโอกะ เท็ตสุ เป็นเณรน้อยในสำนักเซ็น ถูกเรียกตัวไปพบอาจารย์เซน โดกุออน โชโกกุ เพื่อให้แสดงความก้าวหน้าในการศึกษาธรรม

เมื่อพบหน้าอาจารย์ เขากล่าวว่า "ทุกสิ่งล้วนไม่มีตัวตน แท้จริงแล้วธรรมชาติคือความว่างเปล่า ไม่มีสิ่งใดเป็นจริง ไม่มีอวิชชา ไม่มีผู้รู้ ไม่มีคนธรรมดา ไม่มีการให้และไม่มีการรับ"

โดกุออน นิ่งเงียบ ไม่ตอบอะไร แต่ทันใดนั้น ก็ฟาดยามาโอกะด้วยท่อนไม้ไผ่ ทำให้ยามาโอกะโกรธ

จากนั้นโดกุออนก็ถามว่า "ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตน แล้วความโกรธมาจากไหนล่ะ ?"

เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน