เกอิจู อาจารย์เซนผู้มีเชื่อเสียง ในสมัยเมจิ เป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่ในเกียวโต

วันหนึ่ง เจ้าเมืองเกียวโต มาขอเข้าพบอาจารย์เซนเป็นครั้งแรก เมื่อถึงหน้าวัด ก็ให้พระลูกวัดนำป้ายประจำตัวเข้าไปแจ้งแก่อาจารย์เซน เกอิจู

ในป้ายมีตัวอักษรเขียนว่า "คิตะงากิ , เจ้าเมืองเกียวโต"

"ข้าไม่มีธุระกับเจ้านั่น" อาจารย์เซนกล่าวกับศิษย์ "บอกให้เขากลับไปซะ"

เวลาผ่านไปพักหนึ่ง ลูกศิษย์กลับเข้ามาในอารามอีกครั้ง พร้อมคำขอโทษของเจ้าเมือง "เป็นความผิดของข้าเอง"

พร้อมทั้งแสดงป้ายเจ้าเมือง ที่ถูกใช้ดินสอระบายทับคำว่า "เจ้าเมืองเกียวโต" ทิ้งไป

"โอ้! ท่าน คิตะงากิ" อาจารย์เซนอุทานเมื่อเห็นป้ายของเจ้าเมือง "ข้าอยากพบเขา ให้เขาเข้ามาได้"

เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน