นักฆ่าดาบเดียว ฟันทีเดียวตาย
มือกระบี่ต่อสู้ศัตรูหลายท่าไม่จบสิ้น
ท่าต่อท่า ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ไม่สิ้นสุด
นักฆ่าดาบเดียว ลงมือครั้งเดียว ก็จบ


เซน เป็นดั่งนักฆ่าดาบเดียวนั้น
ดาบไม่ชักออกจากฝัก คมในฝัก
เหมือนคนโง่เง่าทึมทึบ แต่ฉับพลันแปรเปลี่ยน
เพียงครั้งเดียวขาดสะบั้น คือ นักฆ่าดาบเดียว


นักฆ่าดาบเดียว ไม่เผยคมดาบให้ศัตรูเห็น
ศัตรูชักดาบต่อสู้ เผยกระบวนท่ามากมาย
นักฆ่าดาบเดียว รู้เขา ไม่ให้เขารู้เรา
ฉับพลันทันที ดาบเดียวสิ้นใจ


ยิ่งต่อสู้กับกิเลส กิเลสยิ่งแก่กล้า
ยิ่งต่อสู้กับตนเอง อัตตายิ่งกล้าแกร่ง
คนเราสู้กับตัวเอง ใครจะชนะ?
ดังนี้ จึงขจัดกิเลสไม่จบไม่สิ้น


นักฆ่าดาบเดียว ไม่นิยมต่อสู้
เขาเบื่อหน่ายการต่อสู้ที่ไม่จบสิ้น
ปล่อยให้ศัตรูสู้ แต่ไม่ปล่อยให้ชนะ
เมื่อศัตรูสู้ถึงที่สุด ก็ชนะได้อย่างง่ายดาย


ปรับเปลี่ยนสภาวะตามศัตรูไปราวสายลม
ล่องลอย เคลื่อนคล้อย ลื่นไหล ราวสายน้ำ
ไม่แพ้ แต่ไม่นิยมเอาชนะ จนศัตรูพ่ายแพ้ตนเอง
นักฆ่าดาบเดียว ฟันดาบครั้งเดียวก็ชนะฉับพลัน


ใช้กำลังให้น้อย ใช้สมถะให้น้อย
ปรับไปตามสภาวะ ไม่แพ้ ไม่ชนะ
ประคองสภาวะของตนให้สมดุล
ศัตรูเสียสมดุลเมื่อใด ชักดาบทันที


หลอกล่อให้ศัตรูเปิดเผยตัวตนก่อน
ทั้งจุดแข็ง, จุดอ่อน, และจุดตาย
รู้เขา เข้าใจเขาอย่างถ้วนถี่ แต่มิให้เขารู้เรา
เมื่อไม่มีอะไรให้รู้อีก ก็ถึงวินาทีประหารกิเลส


นักฆ่าดาบเดียว ฟันดาบเดียวก็ชนะ
ปรับตัว ลื่นไหล เรียนรู้ศัตรูให้ถ้วนถี่
เก็บคมดาบไว้ในฝัก ศัตรูยากหยั่งถึง
พิฆาตศัตรู คือ กิเลสในฉับพลันทันใด

เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน