ครั้งหนึ่ง อาจารย์เซน โกบุน ชิโนะ โอโตโกวะ ถามเหล่าลูกศิษย์ว่า

"ถ้าอาจารย์ทั้งหลายสิ้นไปหมดแล้ว ใครจะเป็นผู้สอนเจ้า ?"

ศิษย์ตอบว่า "ทุกสรรพสิ่ง"

อาจารย์โกบุนบอกให้หยุด แล้วตอบว่า "ไม่ใช่ เจ้าต่างหาก"


เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน