ยามาโอกะ เท็ดสุ เป็นอาจารย์เซ็นของจักรพรรดิ บ้านของเขาเคยเป็นเพิงพักสำหรับคนจรจัด เขาไม่มีอะไรเลยนอกจากชุดเก่าๆเพียงชุดเดียว

จักรพรรดิเห็นการแต่งตัวซอมซ่อของเขา จึงให้เงินยามาโอกะไปซื้อชุดใหม่

หลังจากที่ยามาโอกะและจักรพรรดิได้พบกันอีก เขาปรากฎกายในชุดเดิม

จักรพรรดิจึงถามว่า "ไหนล่ะชุดใหม่ของเจ้า"

"ข้าพระองค์นำเงินไปซื้อชุดใหม่ให้ลูกๆของฝ่าบาท" ยามาโอกะตอบ


เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน