สมัยหนึ่ง ชินเก็น ร่ำเรียนในสำนักเท็นไดเป็นเวลา 6 ปี แล้วไปเรียนเซ็นอีก 7 ปี จากนั้นก็ไปเรียนเซ็นต่อที่ประเทศจีนอีกกว่า 13 ปี

เมื่อเขากลับญี่ปุ่น ก็มีคนจำนวนมากอยากจะพูดคุยและถามปัญหาคาใจกับเขา แต่เมื่อมีผู้ไปเยี่ยมเยือนเขา ซึ่งไม่บ่อยนัก เขากลับตอบคำถามสั้นๆ

วันหนึ่ง นักเรียนเซ็นอายุ 50 ปีที่ยังไม่บรรลุ ถามชินเก็นว่า "ผมเรียนสำนักเท็นไดตั้งแต่ยังเล็ก แต่เรื่องหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยก็คือ เท็นไดสอนว่า แม้แต่ต้นไม้ใบหญ้า ก็สามารถบรรลุธรรมได้ ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึก งง มากๆเลยท่านอาจารย์"

"สรุปเราจะมาคุยกันว่า ต้นไม้ใบหญ้าบรรลุธรรมได้ยังไงใช่ไหม" ชินเก็นถามต่อ "คำถามก็คือ ท่านจะสามารถบรรลุธรรมได้ยังไงต่างหาก ท่านเคยพิจารณาเรื่องนี้ไหม"

"ข้าไม่เคยคิดเช่นนั้นเลย !!" ชายแก่พึงนึกได้

ได้ยินดังนั้น ชินเก็นก็ไล่ชายแก่กลับ "งั้นก็กลับไปคิดซะ!!"


เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน