โมกุเซน ฮิกกิ เป็นพระเซ็นรูปหนึ่งที่อาศัยอยู่ในวัดที่ตำบลทันบา วันหนึ่งมีศิษย์ของเขามาปรารภให้ท่านฟัง เรื่องความขี้เหนียวของภรรยา

โมกุเซนเข้าเยี่ยมภรรยาของชายผู้นั้น กำหมัดแน่นแล้ว ยื่นกำปั้นไปตรงหน้าของเธอ

"ทำแบบนี้หมายความว่าอย่างไร" ภรรยาของเพื่อนตกใจ

โมกุเซนตอบว่า "สมมติมือของฉันเป็นแบบนี้ไปตลอด เธอจะเรียกมันว่าอย่างไร"

"พิการ" ภรรยาของชายผู้นั้นตอบ

เขาแบมือเต็มที่ แล้วถามต่อว่า "แล้วแบบนี้ล่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ไปตลอด จะเป็นอย่างไร"

"ก็เป็นความพิการอีกแบบหนึ่ง"

"ถ้าเข้าใจดีแล้ว เธอก็เป็นภรรยาที่ดี" โมกุเซนพูดเสร็จก็กลับ

หลังจากนั้นเป็นต้นมา นางก็ช่วยสามีเป็นอย่างดี รู้จักจับจ่ายใช้สอยและรู้จักเก็บออม


เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน