เมื่อบันซันเดินผ่านตลาด เขาได้ยินการสนทนาระหว่างคนแล่เนื้อกับลูกค้า

ลูกค้าสั่งว่า "ข้าขอเนื้อชิ้นที่ดีที่สุดของร้านท่านนะ"

คนแล่เนื้อตอบว่า "ทุกสิ่งทุกอย่างในร้านของข้า ล้วนดีที่สุด"
คนแล่เนื้อพูดต่อไป "ท่านไม่มีทางหาเนื้อที่ไม่ดีที่สุดในร้านของข้าได้หรอก"

เมื่อบันซันได้ฟังคำนี้ ก็บรรลุธรรม


เพื่อนๆ คิดออกไหมครับ ว่านิทานเซน เรื่องนี้สอนอะไร ?

ได้เวลาใช้หมอง... นั่งสมาธิ... ^_^

วิถีแห่งเซน