เกม Sudoku เป็นเกมฝึกสมอง ที่ผู้เล่นจำเป็นต้องใช้ความสามารถในด้าน ตรรกะ และความอดทนรวมถึงสมาธิ ในการแก้ปัญหา ใน Sudoku ระดับยากนั้น ตัวเกมจะบีบให้ผู้เล่นต้องใช้เทคนิคทางตรรกขั้นสูง เพือลดตัวเลขที่เป็นไปได้ ในช่องที่ไม่แน่ใจออกไป จนเหลือตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูต้องเพียงตัวเลขเดียว จากความนิยมของเกม Sudoku ทำให้ผู้เล่นที่มีจำนวนมาก ค้นพบและแลกเปลี่ยน เทคนิคที่ใช้ในการแก้ไขปัญหากันอย่างมากมาย เราจึงได้ก่อตั้ง "ซุโดกุ โดโจ" ขึ้นที่นี่ และรวบรวมเทคนิคต่างๆ ที่เรารู้จักเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมแบบฝึกหัด ให้ท่านได้ฝึกฝนท่าวิชาต่างๆให้เชียวชาญ