การแก้โจทย์ Sudoku คือการค่อยๆหาตัวเลขที่เป็นคำตอบ ที่แน่นอน เติมลงทีละช่อง แล้วใช้ตัวเลขนั้นเป็นเบาะแสในการหาคำตอบในช่องอื่นๆต่อไปจนได้คำตอบครบ ดังนั้น จึงไม่ควรใช้วิธีเดา เพราะถ้าเดาผิด จะทำให้เกิดความสับสน ไม่สามารถย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้อย่างถูกต้อง ทำให้การเล่น Sudoku หมดสนุก และหมดกำลังใจที่จะไขปริศนาต่อไป

สำหรับกลยุทธฺ์ ที่ ซุโดกุไทย จะขอนำเสนอต่อไปนี้ คือกลยุทธ์ ขั้นพื้นฐาน ที่ผู้เล่นซุโดกุทุกคน จำเป็นต้องรู้เพื่อไขปริศนา Sudoku ในระดับง่าย

Sudoku Strategy - กลยุทธ์ที่ 1 หมูตัวสุดท้าย

หมูตัวสุดท้าย หมายถึง ตัวเลขที่เหลือเป็นตัวเลขสุดท้าย ที่สามารถเติมลงไปในช่องว่างได้ โดยไม่ซ้ำกับช่องอื่น เช่น

ตัวอย่างที่ 1คำตอบคือ 9

ตัวอย่างที่ 2คำตอบคือ 2

ตัวอย่างที่ 3คำตอบคือ 7

ตัวอย่างที่ 4คำตอบคือ 7

เป็นอย่างไรบ้างครับ หมูจริงๆ

Sudoku Strategy - กลยุทธ์ที่ 2 ลำแสงพิฆาต

ลำแสงพิฆาต เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากการเสกลำแสง จากจินตนาการของผู้เล่น Sudoku จากกติกาของเกม Sudoku ที่ห้ามมีตัวเลขซ้ำกันใน แถวเดียวกัน และในตารางย่อย ทำให้เราใช้ช่องที่มีตัวเลขเป็นจุดเริ่มต้นของลำแสง แล้วเสกไปตามแนวนอน หรือแนวตั้ง หรือตรวจดูในตาราง พื้นที่ๆลำแสงผ่าน ก็ห้ามมีเลขเดียวกันซ้ำอีก

กลยุทธ์ลำแสงพิฆาต มักจะใช้พร้อมกันทีเดียว 2 ลำแสง จากตัวเลขเดียวกันในบริเวณที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อหาช่องที่เหลือที่สามารถวางตัวเลขลงไปได้

ตัวอย่างเช่น

ตัวอย่างที่ 1เมื่อเสกลำแสง จากเลข 4 ในแนวนอน จะได้ตำแหน่งของเลข 4 ที่เหลือ ในตารางย่อยตรงกลาง

ตัวอย่างที่ 2เมื่อเสกลำแสง จากเลข 4 ในตารางย่อยที่ 2,3 และ 7 จะได้ตำแหน่งของเลข 4 ในตารางย่อยที่ 1

Sudoku Strategy - กลยุทธ์ที่ 3 ดินสอจด ทดทางเลือก

ในบางครั้ง เมื่อใช้กลยุทธ์ ลำแสงพิฆาต และหมูตัวสุดท้าย ไปเรื่อยๆ จนไปต่อไม่ได้ นั่นแสดงว่า ช่องว่างที่เหลือ ยังไม่มีข้อมูลมากพอที่จะหาคำตอบที่แน่นอนได้ จากการใช้กลยุทธ์พื้นฐาน ทำให้ในแต่ละช่องมีคำตอบที่เป็นไปได้มากกว่า 1 ตัว จากข้อมูลที่มีอยู่

ดินสอจด ทดทางเลือก คือการใช้ดินสอ จดตัวเลขที่เป็นไปได้ลงไปก่อน แม้ว่าจะยังไม่ได้คำตอบที่แน่นอน เพื่อเตรียมใช้กลยุทธ์อื่นๆต่อ โดยตัดทางเลือกให้เหลือคำตอบที่แน่นอน เพียงตัวเดียว

ตัวอย่างที่ 1เมื่อเราพิจารณาในแถวที่ 6 จะพบว่า มีช่องว่างอยู่ 3 ช่อง และมีตัวเลขที่เหลืออยู่ 3 ตัวคือ 4,6,7 เลข 4,6,7 ที่เขียนเป็นตัวเล็กสีฟ้า คือการใช้ดินสอจดทางเลือก ที่เป็นไปได้ลงไป จากนั้น เราใช้กลยุทธ์ ลำแสงพิฆาต โดยพิจารณาเลข 7 ในตารางย่อยที่ 6 (ขวากลาง) ก็จะตัดเลข 7 ออกจากช่อง r6c7 และ r6c9 ได้ ดังนั้น ตำแหน่งเดียว ที่เราจะใส่เลข 7 เป็นคำตอบลงไปได้ ก็จะเหลือ ช่อง r6c3 เพียงช่องเดียว

ข้อควรระวังในการใช้กลยุทธ์ ดินสอจด ทดทางเลือก ก็คือ ในแต่ละช่องที่จะนำไปใช้กับกลยุทธ์อื่น ผู้เล่นจะต้อง จดตัวเลขที่เป็นไปได้ให้ครบทุกตัวก่อน จึ งจะสามารถนำข้อมูลในช่องนั้นๆไปใช้ได้ หากจดทางเลือกไม่ครบ อาจทำเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ และเมื่อมีการเติมคำตอบที่แน่นอนลงไปแต่ละครั้ง ก็ต้องใช้กลยุทธ์ ลำแสงพิฆาต ตรวจสอบและตัดทางเลือกที่จดไว้ด้วย

ทั้ง หมูตัวสุดท้าย , ลำแสงพิฆาตและดินสอจด ทดทางเลือก เป็นกลยุทธ์พื้นฐานที่ผู้เล่น Sudoku ย่อมรู้จักดีอยู่แล้ว และก็เพียงพอสำหรับแก้โจทย์ Sudoku ง่ายๆทั่วไปได้ สำหรับในบทต่อไป จะเป็นเทคนิคที่ใช้สำหรับแก้โจทย์ Sudoku ที่ยากขึ้นมาอีกนิด ซึ่งผู้เล่น Sudoku หลายท่าน ก็ยังไม่รู้จัก ถ้าพร้อมแล้ว ไปอ่านต่อกันเลยครับ